•  

Pályázatok

Kedvezményezett: Abaújszántó Város Önkormányzata

A HELYI IDENTITÁS ÉS TÁRSADALMI KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE ABAÚJSZÁNZÓ KÖZPONTTAL

PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00012
Abaújszántó Város Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül TOP-5.3.1-16 jelű, A helyi
identitás és kohézió erősítése tárgyú felhívásra TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00012 azonosító számmal támogatási kérelmet nyújtott be – majd nyertes projektet valósított meg.
A projekt összesen 18 település 13 070 fő lakosságát foglalta magába, konzorciumi együttműködés formájában.
A támogatást igénylő konzorcium a projekt keretében célul tűzte ki
- a generációk és helyi közösségek közötti együttműködés fellendítését;
- a társadalmi összetartozás erősítését;
- az önkéntes és közösségfejlesztési tevékenységekben való aktív részvétel előmozdításának folytatását;
- a közösségi integrációt;
- a helyi identitás erősítését;
- a társadalmi szolidaritás erősítését, valamint
- a települések közötti együttműködés fejlesztését.
A célok megvalósítása érdekében közösségi interjúk, beszélgetések, felmérések kerültek megszervezésre, számos, a helyi közösség aktív bevonására irányuló rendezvény került lebonyolításra, információs pont nyílt.
További konkrét cél a fentieken kívül a társadalmi különbségek csökkentése, az előítéletesség és társadalmi hátrányok mérséklése, hosszú távú társadalmi kapcsolatok kialakítása, helyi közösségek fejlesztése és újak létrehozása, valamint
A projekt megvalósítására elnyert, 100 % mértékben vissza nem térítendő támogatás összege 40.000.0000 Ft volt, amelyből Felsődobsza Község Önkormányzata 2.132.945 Ft-ra volt jogosult.
A projekt megvalósítási ideje 2022. év 11. hó 30-án ért véget.

Magyar Falu Program Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése – 2021 (MFP-TFB/2021)

Kedvezményezett neve: Felsődobsza Község Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése – 2021 (MFP-TFB/2021)

Projekt összköltsége: 14 460 399 Ft

Támogatási összeg: 14 460 399 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt befejezési határideje: 2022. 03. 31.

Projekt bemutatása: Egy 9 személyes, vadonatúj gépjármű beszerzése, mellyel a falugondnoki szolgáltatást kívánja ellátni a település.

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Felsődobszán

Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00047

Projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Felsődobszán

Kedvezményezett neve: FELSŐDOBSZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt összköltsége: 26 234 607 Ft

Támogatási összeg: 26 234 607 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt befejezési határideje: 2021.12.29.

Szöveges összefoglaló:
A projekt átfogó célja a Polgármesteri Hivatal (Felsődobsza, Kossuth utca 6.) és az Óvoda (Felsődobsza, Kossuth utca 3.) épületének energetikai korszerűsítése volt.
A beruházásnak köszönhetően az épületek energiahasználat- és energiagazdálkodás szempontokból hatékonyabbá váltak, illetve működésük során csökken a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsájtása. Az energetikai korszerűsítés során az önkormányzati épület külső határoló szerkezeteinek szigetelése és a nyílászárók cseréje valósult meg. Az épületeken a saját energiaszükséglet előállítására alkalmas napelem rendszer került kiépítésre.

KÜLTERÜLETI HELYI KÖZÚTFEJLESZTÉS ÉS GÉPBESZERZÉS HALMAJ, ASZALÓ ÉS FELSŐDOBSZA KÖZSÉGEKBEN

Kedvezményezett neve:

Halmaj Községi Önkormányzat konzorciumvezető

Aszaló Község Önkormányzata konzorciumi tag

Felsődobsza Község Önkormányzat konzorciumi tag

Pályázati felhívás neve:

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

Felhívás kódszáma:

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Projekt címe:

Külterületi helyi közútfejlesztés és gépbeszerzés Halmaj, Aszaló és Felsődobsza községekben

Projekt azonosító száma:

1826165489

Szerződött támogatás összege:

Halmaj Községi Önkormányzat: 46.274.480 Ft

Aszaló Község Önkormányzata: 50.645.492 Ft

Felsődobsza Község Önkormányzat: 9.078.912 Ft

Szerződött támogatás összege (módosított):

Halmaj Községi Önkormányzat: 5.427.236 Ft

Aszaló Község Önkormányzata: 4.441.126 Ft

Felsődobsza Község Önkormányzat:8.204.200 Ft

A támogatás mértéke:

95%

PROJEKT BEMUTATÁSA

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének javítását, és a földrajzi mobilitás elősegítését.

A megvalósuló pályázat célja a vidéki térségekben élők életminőségének javítása, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, a földrajzi mobilitás elősegítése, ezeken keresztül a térség gazdaságának fejlesztése.

A beruházás során Halmaj és Aszaló településeket érintő multifunkciós (azaz gazdasági-, összekötő-) út fejlesztése történik mintegy 3 km hosszan. Az út a teljes tervezési szakaszon 3,00 m burkolatszélességgel épül, két oldalon 10 cm vastag 2,00-2,00 m széles padkával, így az út koronaszélessége 7,00 m. Felsődobsza gépbeszerzés vonatkozásában csatlakozik a két településhez így jelen pályázat keretén belül 1 db 95 LE erőgép, tolólap, emelő, szárzúzó, ágaprító, sószóró is beszerzésre kerül.

A Halmaj, Aszaló és Felsődobsza települések által alkotott konzorciumi formában megvalósuló fejlesztés eredményeképpen javul a térség infrastruktúrája, az utak járhatóságának biztosításával nemcsak a lakosság, hanem a helyi vállalkozások járművei is zavartalanul tudnak közlekedni, így biztosítva stabil és hosszú távú eredményes működésüket, fejlődésüket és munkahely megtartó képességüket.

Módosított szakmai tartalom:

A projektkiválasztási szakaszt követően a 2017-ben benyújtott projektet 2019-ben tudtuk megkezdeni. Az elmúlt években az építőipari anyagárak és munkadíjak árai meredeken emelkedtek a világkereskedelmi folyamatok és a koronavírus okozta járványhelyzet következményeként. Mindez a projekt részét képező külterületi út megépítésének ellehetetlenüléséhez vezetett.

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2019. december 31. (módosítás: 2020. december 31.)

A projekt tényleges befejezési dátuma:

2021. május 21.

A projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap hozzájárulásával valósult meg.

https://ec.europa.eu/agriculture/

PIACTÉR projekt

  

 

 

VIA CARPATIA projekt

Bölcsőde fejlesztés

Magyar Falu Program


Projektek
Projektek
Projektek

Hivatalos órák

Hétfő: 08:00 - 12:00, 13.00 - 15.00
Kedd: ügyfélfogadási szünet
Szerda: 08:00 - 12:00, 13.00 - 15.00
Csütörtök: ügyfélfogadási szünet
Péntek: 08:00 - 12:00

Képgaléria

Naptár