•  

Történelme

A község történelme…..

eromu

A falu helyén már a bronzkorban éltek emberek. Erről tanúskodnak a község fölötti Várdomb több korszakot feltáró régészeti leletei, melyeket a Nemzeti Múzeumban őriznek. A település Dubuchya alakban szereplő nevét csak az 1500-as évekből származó oklevelekből ismerjük. Tudjuk, hogy a község már az 1200-as években is létezett. A királyné által létrehozott német telepes falu volt, e mellett több más közeli faluval együtt a Vizsolyi ispánság felügyelete alá tartozott. 1422-ben 22 jobbágyportája volt. A törökök Felsődobszát 1635-ben lerombolták, aztán a terület a XVIII. század elején ismét benépesült, sőt jövedelmező malmot is működtetett. A XIX. század elején 100-nál több háza, és közel 1000 lakosa, valamint jelentős bortermelése, és kiemelkedő juhtenyésztése volt. A községbe az 1930-as évek elején vezették be a villanyt, majd községházával és vágóhíddal is gazdagodott a település. A Hernádon 1911-ben létesített vízierőművet korszerűsítették, amely még napjainkban is üzemel. 1945 után a megalakult és jól működő Takarékszövetkezet sokáig fontos szerepet játszott a falu gazdasági életében. Később a lakosság egyre nagyobb hányada a városi iparban helyezkedett el.


Községről…..

Felsődobsza Borsod-Abaúj-Zemplén megye abaúji területén, a Hernád völgy középső részén, gyönyörű földrajzi környezetben fekszik. Közigazgatási területe: 15.19 km2. A Hernád partján valóságos üdülőövezet alakult ki, ahová szinte egész Észak-kelet Magyarországról járnak pihenni, horgászni és szórakozni. A náddal, fákkal és bokrokkal szegélyezett folyószakaszon csónakázásra, és kajakozásra is adott a lehetőség. Az érintetlen terület igazi nyugalmat és kikapcsolódást biztosít, ezt segíti a kibontakozóban lévő falusi turizmus, és a lakosság vendégszeretete.

ref_templom

2006-tól Cigány Kisebbségi Önkormányzat is működik. A község 2008. december 31-ig közigazgatásilag önálló volt, 2009. január 01-től 2009. december 31-ig az önkormányzati feladatok hatékonyabb, költségtakarékosabb ellátása érdekében csatlakozott a Hernádkércs – Nagykinizs – Szentistvánbaksa körjegyzőséghez. Az egy éves együttműködés sajnos nem volt eredményes, ezért 2010. január 01-vel településünk csatlakozott a  Csobád-Hernádszentandrás körjegyzőséghez. A településnek Polgármesteri Hivatala, körzeti általános iskolája és egy nagyon szép új óvodája, 250 adagos konyhája, orvosi rendelője, tanácsadója, öregek napközi otthona, állatorvosi irodája, postája, római katolikus és református temploma van. A faluban 4,9 km hosszú vízvezeték-hálózat üzemel, mely a lakások 80 %-ban be van kötve. A községben már több éve kiépítésre került a gázhálózat, melyet a lakosság nagy része igénybe is vett és vesz. Felsődobsza nagy részén kiépített a vezetékes szennyvízhálózat, melyre 70 lakás van rákötve. A telefon- és kábeltévé hálózat minden igényt kielégít. A lakosság nagy része internet hozzáférési lehetőséggel is rendelkezik. A községben megoldott a szervezett kommunális szilárd hulladékgyűjtés. A helyi kiskereskedelmi bolthálózat az elmúlt néhány év alatt vállalkozók által üzemeltetett kereskedelmi egységekkel bővült, ezen kívül található még néhány vállalkozás, amely az itt élő embereknek munkalehetőséget biztosít. A település jelentősebb gazdasági egységei: ÉMÁSZ Rt, Erőmű, Vízművek villanytelepe, valamint a még működő Hernádkércsi Szövetkezet egy része.

Hivatalos órák

Hétfő: 08:00 - 12:00
Kedd: 08:00 - 12:00
Szerda: 08:00 - 12:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 08:00 - 12:00

Képgaléria

Naptár