•  

Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Felsődobsza településen (ESZA)


  • kedvezményezett neve: Felsődobsza Község Önkormányzata
  • projekt címe: Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Felsődobsza településen
  • támogatás összege: 186 140 265 Ft
  • összköltség: 187 550 265 Ft

A projekt tartalmának bemutatása:

Felsődobsza községben egy olyan terület azonosítható be, amely a Központi Statisztikai Hivatal szerint is egyértelműen szegregátumnak minősül, ahol tartós kirekesztettséggel és mélyszegénységgel jellemezhető népesség térben rendkívül erősen koncentrálódik: a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül az érintett területen 70,2 % és a területen élő népesség száma 163 fő. Az itt élő társadalmi csoporthoz tartozók a szélsőségesen kedvezőtlen társadalmi helyzetüket nagy valószínűséggel átörökítik a következő generációra, szociális, közösségi, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási tekintetben. A beavatkozás célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. Stratégiánk a cél elérésére a kisközösségek és szakmai szervezetek partneri együttműködéseivel zajló, összehangolt és folyamat-támogatással kísért fejlesztés és rehabilitálás, annak érdekében, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek csökkenjenek. A közvetlen célcsoportot a szegregátumban élő 16-54 éves hátrányos helyzetű személyek (94 fő) és családjaik alkotják, akikre egyéni fejlesztési terv és családi fejlesztési terv készül a projekt során. A közvetett célcsoport tagjai a szegregátumban élő olyan személyek, akikre egyéni fejlesztési terv nem készül a projekt során (összesen 163 fő), valamint a település többi lakosa (895 fő).

Tevékenységek:

Célcsoporttagok és a közösség felkészítése a megvalósításra. Jelenléten alapuló folyamatos szociális munka biztosítása, amely biztosítja a telepen élő célcsoport felkészítését és bevonását a megvalósításba. Csillag- „Cherhaj” szolgáltató pont működtetése a jelenlét alapú szociális munka helyszínének biztosítására a célcsoporttagok számára könnyen elérhető ingatlanban. A célcsoport bevonásának előkészítése, egyéni fejlesztési tervek és családi fejlesztési tervek készítése a fejlesztésekben érintett, hátrányos helyzetű szegregátumban élő 16-54 éves korú bevont személyek és családtagjaik számára. A helyi humán szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, koordinációjuk javítása a település egészét célzó bizalomépítő, erősítő tevékenységekkel, a helyi ellátórendszerrel való együttműködés kialakítása, különös tekintettel az egészségügyi, szociális és gyermekjóléti alapellátásra és szakellátásokra. A Közösségi Beavatkozási Tervben és az egyéni fejlesztési tervekben szereplő szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, képzési, egészségügyi és munkaerő- piaci szolgáltatások megvalósítása. Helyi humán szolgáltatási kapacitások fejlesztése és a szolgáltatók együttműködésének megerősítése a konzorciumi partnerek, együttműködő partnerek és egyéb helyi szereplők bevonásával. Kora gyermekkori, gyermekkori és iskolán kívüli fejlesztés és oktatás a helyi intézményekkel együttműködve; minél több gyermek esetében az óvodai nevelés feltételeinek megteremtésének támogatása, valamint az iskolán, illetve nevelési intézményen kívüli gyermekfoglalkoztatás, fejlesztés, oktatás megszervezése, a továbbtanulási pályák segítése. Egészségügyi szolgáltatások elérésének javítása egészségügyi szűrések megszervezésével, a célcsoporttagok számára az egészségügyi alap és szakellátás keretében igénybe vehető szűrővizsgálatok elérésének lehetővé tétele.

Felnőttoktatás, felnőttképzés, szakképzés a bevonandó aktív korú (16–54 éves) lakosság esetében az alábbi képzések megvalósításával:

  • Kiskerti növénytermesztő képzés
  • Építőipari kisgépek kezelője
  • Betanított kőműves
  • Tisztitás-technológiai szakmunkás

A program eredményeként képzésben részt vevő személyek aránya eléri a bevont aktív korú célcsoporttagok (94 fő) 75%-át, azaz az 71 főt. A program eredményeként a képzést eredményesen elvégző személyek, aránya eléri a képzésben résztvevő személyek 60%-át, azaz a 43 főt. A program keretében egészségügyi szűrés, szakellátásban részesült személyek, célcsoporttagok aránya eléri a közvetlen célcsoporttagok 30%-át. A programba bevont aktív korúakhoz (16-54 éves) viszonyítva, legalább 3 hónapig foglalkoztatottként, vagy más formában jövedelemhez jutók aránya a projekt befejezéséig eléri a bevont célcsoporttagok minimum 15%-át, azaz a 14 főt. A projektet megvalósító konzorciumot Felsődobsza Község Önkormányzata vezeti, tagok a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság és az Abaújrakezdés Közhasznú Egyesület. A projektben tervezett tevékenységek a konzorciumi partnerek és a bevonni kívánt együttműködő partnerek és a célcsoport képviselőinek részvételével történt, műhelymunkákon keresztül a közösségi tervezés módszertanával. A helyi szükségleteket egy 101 kérdésből álló, részletes kérdőív és mélyinterjúk segítségével mértük fel, a bevonni kívánt családokat megkeresve – kiindulási alapot képezve ezáltal a későbbi egyéni fejlesztési terveknek és tevékenységeknek.

A projekt fizikai befejezésének határideje 2022.03.06.
Projekt azonosító száma: EFOP-1.6.2-16-2017-00057


Projektek
Projektek
Projektek

Hivatalos órák

Hétfő: 08:00 - 12:00, 13.00 - 15.00
Kedd: ügyfélfogadási szünet
Szerda: 08:00 - 12:00, 13.00 - 15.00
Csütörtök: ügyfélfogadási szünet
Péntek: 08:00 - 12:00

Képgaléria

Naptár