•  

BÖLCSŐDE FEJLESZTÉS FELSŐDOBSZÁN
TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00027


Sikeresen befejeződött Felsődobsza Község Önkormányzatának Bölcsőde fejlesztés Felsődobszán című pályázata. A Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül TOP-1.4.1-19 jelű, Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyú felhívásra TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00027 azonosító számmal támogatási kérelmet nyújtott be, melyet megnyert és megvalósított.

A projekt keretében Felsődobsza, Deák F. út 6. sz., Hrsz. 344 helyrajzi számú ingatlanon meglévő épület átalakításával került kialakításra a tervezett új mini bölcsőde. A bölcsődei szolgáltatás a már meglévő Felsődobszai Napköziotthonos Óvoda szolgáltatásbővítést jelenti új 7 férőhelyes mini bölcsőde kialakításával.

A bölcsőde a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően akadálymentesített, megújuló energiát (napelemes rendszer) hasznosító épület.

A projekt kezdési időpontja: 2020.05.28.
A projekt befejezési időpontja: 2022.11.15.
Az elszámolható összköltség: 82.445.640 Ft
A megítélt támogatás összege: 82.445.640 Ft
Támogatás aránya: 100%

A projekt keretében megvalósult beszerzések és tevékenységek:

 • Projekt előkészítési tevékenységek:
  • Műszaki tervek elkészítésének díja
  • Bölcsődei módszertani szakértő előkészítéshez kapcsolódó szakértői szolgáltatása
  • Megalapozó dokumentum elkészítése
 • Építés: a bölcsőde épületének kivitelezési munkái – átalakítás
 • Eszközbeszerzés: bölcsődei gondozási tevékenység alapfeltételeit jelentő használati, játék, udvari, üzemeltetési, egészség- és munkavédelmi eszközök beszerzése
 • Projektmenedzsment szolgáltatás
 • Független műszaki ellenőr szolgáltatása
 • Bölcsődei módszertani szakértő projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakértői szolgáltatása
 • A megvalósítás során igénybevett rehabilitációs környezettervező szakmérnöki szolgáltatás
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása.
A projekt keretében megvalósított fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, hiszen a 7 gyermek ellátására alkalmas felsődobszai mini bölcsőde létrehozásával a bölcsődei ellátáshoz való hozzáférést, és közvetve pedig a szolgáltatások minőségét javítja. Hozzájárul a munkavállalói mobilitás támogatásához is, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítéséhez a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.
A fejlesztés hozzájárul a Kormány Partnerségi Megállapodásban rögzített céljához, a mini bölcsőde kialakításával támogatja a fenntartható és minőségi foglalkoztatást, valamint a munkavállalói mobilitást, az ellátandó kisgyermekek szüleinek munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.
A megvalósított tevékenységek eredménye, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkenti a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremti az egészséges környezet és a hatékony bölcsődei nevelés-gondozás infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítja a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférést.

Szegregált élethelyzetek felszámolása lakhatási beruházások támogatásával Felsődobsza településen (ERFA)


 • kedvezményezett neve: Felsődobsza Község Önkormányzat
 • projekt címe: Szegregált élethelyzetek felszámolása lakhatási beruházások támogatásával Felsődobsza településen (ERFA)
 • szerződött támogatás összege 200 000 000
 • támogatás mértéke (%-ban) 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Felsődobsza Község Önkormányzata jelen támogatás segítségével kívánja kiterjeszteni a szegregátumában megkezdett integrációs programját. Míg az EFOP-1.6.2 keretében elért eredmények a célcsoporttagok egyéni fejlődésén keresztül nyilvánulnak meg, addig az EFOP-2.4.1 a szegregált élethelyzetek felszámolását, infrastrukturális feltételeit biztosítja. A projekt zárására a pályázó 5 db korszerű lakásban helyezheti el a leginkább rászoruló szegény családokat. A településen kialakításra kerül a szolgáltató ház amely a szegregátumban élők és a település többi lakosa számára nyújt különböző szolgáltatásokat.

projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.10.29
projekt azonosító száma: EFOP-2.4.1-16-2017-00078 


Projektek
Projektek
Projektek

Hivatalos órák

Hétfő: 08:00 - 12:00, 13.00 - 15.00
Kedd: ügyfélfogadási szünet
Szerda: 08:00 - 12:00, 13.00 - 15.00
Csütörtök: ügyfélfogadási szünet
Péntek: 08:00 - 12:00

Képgaléria

Naptár